Dentaal afval

Continental Metals is overgenomen door Elephant Refinery

Continental Metals Nederland bv is opgericht eind 2015 toen Dentsply de deuren van Elephant Dental bv sloot. In 2018 is Continental Metals overgegaan in Elephant Refinery. Als specialist en manager van Elephant Refining heb ik mijn werkzaamheden voortgezet met de vertrouwde werkwijze, apparatuur, vergoedingen en betrouwbaarheid. Continental Metals hanteert dezelfde werkwijze zoals u dat bij Elephant gewend was, waaronder:

  • Dezelfde verwerkingskosten als bij Elephant Refining.
  • Hetzelfde tijdsbestek van afrekenen als bij Elephant Refining.
  • De analyseapparatuur is hetzelfde gebleven.
  • Uw verwerker en contactpersoon is dezelfde gebleven.

Uw edelmetaalresten in vertrouwde handen.

Uitbetaling vindt plaats d.m.v. inzichtelijke afrekening met opgave van netto gewicht en dagprijs voor Goud, Platina, Palladium en Zilver. Voor slijpafval, kronen en metaalresten ontvangt u na ongeveer 3 weken uw overzichtelijke factuur. Lavuur (stofzakken, grondvuil e.d.) neemt ongeveer 4 weken in beslag.

Jan van Sikkelerus

 

Materialen ontvangst:

Op het moment dat een zending binnen komt, wordt door onze raffinage-afdeling gewogen en het wordt opgenomen in ons geautomatiseerde raffinage volgsysteem. De zending wordt dubbel gecontroleerd door elke stap van het raffinageproces. Elke partij, ongeacht de grootte, krijgt dezelfde aandacht om ervoor te zorgen dat een maximaal rendement wordt gekregen. Als er een gewicht verschil is tussen aangeleverd gewicht en onze gewogen gewicht wordt er eerst contact gelegd met de klant voor dat het vast gelegd wordt en verwerkt. Onze raffinage coördinator registreert dan een beschrijving van het materiaal en er wordt een metaal schatting gedaan. Het materiaal gaat vervolgens naar onze smelt-afdeling.

Smelten

Het schone materiaal (bankvuil en vijlsel bijvoorbeeld) wordt gemengd met een speciale flux en daarna gesmolten. De flux maakt het smelten vloeiender en homogeen. De smelt wordt vervolgens in een vorm gegoten, de metalen stollen op de bodem van de vorm en de slak die door de flux is ontstaan blijft boven drijven op de metalen. In de slak bevinden de enkele niet-metallische onzuiverheden. De baar wordt ontdaan van de slak. Na het schoon maken van de baar wordt de baar gewogen en bemonsterd en daarna terug gelegd in de kluis. Het goud blijft in de kluis totdat het aangekocht is en geraffineerd kan worden.

Analyse

Nadat de baar is gewogen, wordt er door middel van een boor monsters uit de baar genomen. Dit monster is in tweevoud om de edelmetalen van de raffinage zending vast te stellen. De test lab doet een miniatuur raffinageproces op meerdere samples om de kostbare metalen te bepalen. De beide monsters worden met elkaar vergeleken. De resultaten van de testen moeten overeenkomen. Als ze dat niet doen, wordt de baar opnieuw gesmolten om ervoor te zorgen dat het mengsel homogeen is en dan gemonsterd en geanalyseerd.

 Grondvuil

Grondvuil vereist meer bewerkingen dan schoon materiaal. Het zou onpraktisch zijn om te smelten, Grondvuil is vanwege zijn grote volume en lage goudgehalte nagenoeg niet te smelten. De Grondvuil wordt eerst ontleed op een laag vuur tot het brandbare materiaal is verbrandt. Wordt vervolgens gemalen tot een fijn poeder en gezeefd. Daarna wordt het fijne poeder gehomogeniseerd door het te mengen. Een representatief monster wordt genomen, onderzocht en de edelmetalen  gehaltes bepaald.

 Raffinage van fijn goud

Na voltooiing van de analyse, wordt de waarde van de oud goud zending bepaald en daarna aan gekocht. Het metaal is dan klaar om te worden geraffineerd op zijn edele metalen componenten.

Edelmetaal afvallen voor verwerking.

– thermo-koppels  (Pt-Rh verbinding)
– platina kroezen uit laboratoria
– platinadraad – vijlsel en bankvuil
– lavuur (grondvuil, polijst afval ,schuurresten e.d.)
– dentaal afval (kroon en brugwerk)
– tandtechnieker
– bankafval
– tandtechnieker
– grondafval
– overloopbak bezinksel
– oude sieraden van juweliers
– atelier afvallen van edelsmeden
– stans- en gietresten van edelmetaalproducten
– slijpsel van tandtechnische laboratoria
– elektrolytisch neergeslagen goud
– elektrolytisch neergeslagen zilver van drukkerijen
– goudgeld en zilvergeld van de munthandel
– goudbaren, zilver baren, palladium baren en platina baren
– baren goud, baren zilver, baren palladium en baren platina
– En vele andere edelmetaalhoudend restmateriaal
– baren fijn goud 999,9/1000 (ook andere gehaltes)
– baren fijn zilver 999/1000 (ook andere gehaltes)
– baren fijn platina 999,5/1000 (ook andere gehaltes)
– baren fijn palladium 999,5/1000 (ook andere gehaltes)
– oude sieraden en voorwerpen van goud
– oude sieraden en voorwerpen van zilver
– munten en penningen van platina, goud of zilver
– dentaal afval
– lavuur en vijlsel
– thermokoppels (Pt-Rh verbinding)
– neergeslagen platina (elektrolyse)
– neergeslagen goud (elektrolyse)
– neergeslagen zilver (elektrolyse)
– inkoop van restpartijen sieraden
– inkoop bij bedrijfsbeëindiging of faillissement

Inkoop van curators, banken, wisselagenten, professionelen en particulieren.

Wij behandelen iedereen eerlijk, fatsoenlijk en met respect. Bij Continental Metals Nederland zijn we op zoek naar duurzame relaties en niet naar een daags vliegen. Wij realiseren ons dat de tevredenheid van onze klant de sleutel van ons succes is. En dat dit werkt blijkt niet enkel uit het feit dat de klant terug blijft komen maar ook dat zij ons aan hun zaken relaties aanbevelen. Sterker nog: menig edelmetaal verwerker zal u Continental Metals Nederland aanbevelen als het adres om uw oude edelmetalen afval te laten raffineren. Verder denken wij dat de omgang en kwaliteit van onze omwerking een indruk geeft over onze toewijding aan het vak van edelmetaal omwerker.